Booking.com

食完個早餐,個團安排嘅船伕亦差唔多時間到達船屋門口,接我地去遊船河。呢程船河又係自費活動,個團收每位 US$ 20。從一位驢客嘅 blog 道得知,響達爾湖叫隻 Shikara 遊湖價錢大約 rs 300,即 US$ 7 一隻船,今次個團安排了兩隻船過我地,即係話如果我地自己叫船使費應該大約 US$ 15,個團就收我地四個人總共 US$ 80,markup 5 倍有凸 ~~。

 

呢程船我本來係想唔跟個團自己去玩,不過同行朋友擔心自己叫船遊湖萬一同啲團友領隊撞口撞面會有少少尷尬,同都驚如果時間掌握唔好遲咗番船屋會耽誤成團人今朝出機場嘅時間,於是明知個團食水比較深,我地都係跟個團去坐呢程船河。達爾湖有兩個比較有特色嘅景點係值得注意吓嘅,一個係響湖中嘅一個噴泉,另一個係湖中一個叫 Char Chinar 嘅人工浮島。 Chinar 呢個字我咪響蒙戈爾花園嗰編 blog 道提過,係喀什米爾嘅省樹迦納樹,而 Char 係 '4' 嘅意思,兩個字加埋係指個人工島上面嗰四棵迦納樹。呢個人工浮島響湖中嘅位置上 google map 用個 Satellite View 都可以睇到。可惜今次遊湖嘅路線因為係由個團安排,我地只能夠遠遠咁望到呢兩個景點影唔到啲可觀嘅照片番嚟。下面個地圖顯示咗今次我地個遊湖路線,茶實我地條船只係沿岸邊不遠處打咗個白鴿轉,並冇向湖中心方向駛得太遠。呢位就係昨日載我地去睇日落嗰位船伕叔叔,咁o岩今次個團又係叫咗佢隻船載我地去遊湖。我地由船屋出發冇幾奈見到遠處呢位船家響道收集緊啲雜草,當時我同我朋友就響道估到底佢收隻呢啲嘢嚟做乜呢 ~~?番到香港上網爬文時無意中發現咗個答案,原來佢地係響道清理因污染而大量繁殖嘅雜草同浮萍 。同世界上好多其他水資源一樣,達爾湖亦一直因為不同原因受到各種污染嘅威脅。響2000年嗰陣,印巴戰事中印度同巴基斯坦兩個國家響喀什米爾嘅雪域戰場上就使用咗大約70萬噸嘅彈藥;呢啲彈藥爆炸後,響雪山同冰川上留下了大量嘅有毒殘餘物質。據環保人士調查,呢啲物質中含有三硝基甲苯、硝化甘油等多種有毒成份。當氣溫升高,冰雪融化,呢啲有毒物質便隨著融化嘅雪水,流入附近一帶嘅河川湖泊。隨著印度同巴基斯坦雙方同意終止長達半個世紀嘅喀什米爾領土紛爭後,觀光客便開始慢慢回流。單係去年一年,就有超過六十萬旅客,幾乎係前一年嘅一倍,到達爾湖觀光。隨着旅遊業再度興盛,當地旅館同住家嘅排污量亦迅速增長,由於當地船屋旅館同住家嘅污水都直接排放到湖裡,使得達爾湖湖水嘅顏色開始變得墨綠,亦引發大量雜草和浮萍嘅繁殖。另外,當地種植在水面嘅蔬菜園,亦因為大量使用農葯,成為另一個污染源頭,需要立即解決。我地呢程船河大約遊咗一粒鐘,因為跟住下午搭完程內陸機去到德里都差唔多四點,所以番到船屋個團先安排咗個好早嘅午餐過我地食,食完就要準備起程去機場。