Booking.com

我地一行四人坐住架四駒車向喀什米爾機場進發。當架四駒車進入機場範圍時已經開始勁塞車,架車未去到機場大樓已經要過第一重安檢,我地終於可以見識到傳說中喀什米爾又麻煩又嚴格嘅多重安檢了。

我地架車首先要響入機場大樓路中嘅一個安檢站停車,車上旅客各自拎番自己行理過 X 光機同搜身,過完呢個路中嘅安檢站再上番車去機場大樓。

到咗機場大樓,當地各大陀地即時上前圍住我地嘅領隊同 Agent,攪完一輪斟掂晒數陀地們便搬我地團嘅寄艙行理去過機場大樓嘅 X 光機同辦理寄艙,我地團人就渣番自己嘅手提行理去辦手續入候機室,進入候機室之前每件手提行理要先掛個安檢用嘅紙牌之後比關員揼印。

入到候機室手提行理要再過 X 光機同要搜身,然後再將手提行理交比櫃位嘅關員檢查。當我交我個相機袋比位關員叔叔檢查時,嗰位關員叔叔先拎晒個相機袋入面所有嘅東東出嚟逐一查問啲東東係乜嘢嚟,跟住佢仲醒目到識開著我部相機扌禁快門制玩影相;睇住佢咁玩我部相機當時我個心就響道諗 ~~ 假如我表面上係一個遊客,實際上係一個特務;我雙腳著緊嘅表面上係一對皮鞋,實際上係一個風筒;你手上玩緊嘅表面上係一部相機,實際上係一個炸彈;你諗都唔諗就亂咁扌禁上面啲掣咁我咪分分鐘要同你一鑊熟?

好彩我表面上係一個遊客實際上亦係一個遊客,我部相機表面上係一部相機實際上都真係一部相機,今次喀什米爾機場可以安然無恙大步檻過

關員叔叔玩到滿意之後就幫我響啲安檢紙牌上面揼印。又順便提一提,響喀什米爾機場上機之前千祈唔好唔見咗呢啲安檢紙牌,因為出到停機坪之後要再檢查多次行理同搜多次身,如果張紙牌到時唔見咗的話 ~ 唔該番候機室重頭再玩過吖 ~~。

過完個停機坪嘅安檢終於可以上機,架飛機去到德里機場已經下午四點幾。今日德里行程嘅第一站先去新德里市中心英皇道 (Rajpath Road) 一帶參觀總理官邸、國會大樓、中國領事館等建築物。雖然話係參觀但其實我地只係坐響架旅遊巴入面等架旅遊巴經過啲建築物時開慢些少比機會啲團友影相。

我地要到下一站印度門至真正有得落車行吓。響印度有兩個印度門,一個響孟買,一個響德里。德里嘅印度門係為紀念第一次世界大戰時陣亡嘅士兵而建。話說當時印度並未參戰,但為英國殖民地,因此有九萬多名印度人被送上戰場為英國作戰;戰爭結束後,印度人民反彈,所以響1921年英國政府仿照凱旋門風格興建印度門,以紀念第一次世界大戰陣亡嘅印度將士,借此平撫印度人民不滿嘅情緒。我地響印度門剛 o岩碰到當地士兵正在舉行一個奉獻花圈嘅儀式,當我舉機影相嗰陣啲兵大哥仲好 cutey 咁擺晒鋪屎比我影相,認真底錫。行完印度門我地上番旅遊巴前往參觀甘地墓。我地入到甘地墓個場嗰陣個天已經黑齊,個團緊緊夠時間完成單張上面嘅所有行程。不過因為個天已經入黑,我地只能夠響大里石碑周圍行咗陣,並冇機會仔細參觀個場。

時間唔夠,個團原本安排嘅自費活動 - 參觀吉祥天女納拉亞那廟結果無法成行要回番水比啲團友。之後我地坐旅遊巴去食晚飯同睇表演。

今次晚飯地點係一間餐廳,餐廳舖號 The Forte Grand Restaurant,門口個招牌就寫 Cum Bar Garam Masala Restaurant。呢間餐廳地方都幾大,serve 印度菜,餐廳裝瑝及餐具衛生都有香港一般餐廳水準,不過價錢亦係跟番香港標準,叫杯嘢飲大約 rs200 - rs300;間餐廳 google map 坐標為 28.5850983333333, 77.1897433333334。食完飯跟住仲有場雞雞地嘅印度舞表演。

睇完表演跟住就要出番德里機場搭夜機番香港。我地夜晚11點幾上飛機,到第二朝差唔多7點終於平平安安冇穿冇爛番到香港,8日印度之旅就此完滿結束。