Booking.com

食完早餐,我哋沿住 1 號公路開車,向冰島南部嘅景點進發,第一站我哋先去 Seljalandsfoss 睇瀑布;下面個地圖就記錄咗哩段行程嘅路線。Seljalandsfoss 塞里雅蘭瀑布最主要嘅特色,就係喺瀑布嘅後面,懸崖嘅底部有一條可以俾遊人穿過瀑布後面嘅小徑。查實如果行程安排到嘅話,最好可以喺晏晝黃昏時分先嚟睇哩座瀑布;事關喺黃昏同時天晴又有陽光嗰陣,斜陽嘅光線可以射到入去瀑布後面,咁喺瀑布後面條小徑度望返出去,就可以睇到一幅由瀑布水流襯托住嘅日落美景嘞。可惜我哋嘅行程時間就唔到,哩次喺朝早嚟到,日照嘅角度唔係好夾,睇唔到哩座瀑布最靚嘅一面。行入去瀑布後面嘅哩條小徑嗰陣,我本來已經有晒心理準備預咗要濕身㗎嘞,不過哩次濕身嘅程度都依然出乎晒我嘅意料之外。同埋哩條小徑都好崎嶇吓,有啲路段我要手腳並用先平衡到行過去,結果由個瀑布後面出返嚟嗰陣我不單變咗隻落湯雞,重搞到一雙手一褲腳都係泥濘喺 Seljalandsfoss 北面冇幾遠查實重有個喺山洞入面嘅瀑布名叫 Gljúfrabúi,由 Seljalandsfoss 嗰個位置行過去大約都係行十零廿分鐘咁上下。不過要睇哩個瀑布嘅話就要澗水行入去一個山洞入面,行入去山洞嘅哩條路徑感覺上有少少危險,都只係行程嘅頭一段諗落無謂咁快就搏到咁盡,最後我哋都只係喺山洞口影吓相冇行到入去。行完 Seljalandsfoss 我哋就沿住一號公路開車去下一站睇另一個瀑布 Skógafoss 彩虹瀑布。我哋喺 Seljalandsfoss 嗰陣一路都係天陰陰咁冇乜陽光,到我哋開車離開嗰陣個藍天又慢慢走返出嚟。沿住一號公路開車去 Skógafoss 途中見到好幾座又高又翠綠嘅山巒,加埋啲藍天白雲襯托住,個場景望落實在係冇得頂Seljalandsfoss 同 Skógafoss 哩兩座瀑布相距唔係好遠,行咗大約半個鐘車程咁上下,我哋就到達哩日行程嘅第二站 Skógafoss 斯科加爾瀑布嘞。哩座 Skógafoss 嘅水源係源於冰島南部嘅 Skógá River,瀑布闊 25 米,落差 60 米。因為瀑布底部長年都有大量水花濺起,只要有陽光嘅日子都可以喺哩座瀑布度睇到彩虹,所以哩座瀑布又名為彩虹瀑布。喺瀑布底部影咗陣相,跟住我就沿住瀑布旁邊一條梯級行上去瀑布頂度睇吓嘞。行上去瀑布頂嘅途中可以沿住一條山徑行過去睇一座人面石,不過嗰條山徑望落去有啲得人驚我唔敢行過去 ,我同行兩個朋友就比較大胆行咗過去影相,上面張相係喺朋友本相薄度借返嚟嘅。喺瀑布頂有個地台用鐵網做結構嘅瞭望台,企喺上面睇風景都會有少少腳軟嘅感覺㗎。喺哩個瞭望台度可以居高臨下咁望到 Skógá River 兩旁一大片綠油油嘅營地。我哋喺瀑布頂影飽相落返山腳嗰陣都差唔多到食晏嘅時間,見瀑布對出啲營地有枱有凳,於是就喺營地哩度食埋個自備嘅晏晝飯先出發去下一站嘞。