Booking.com

哩日係我哋成個冰島行程當中最 Chur 嘅一日,朝早六點幾鐘就要執好行李上車出發。哩日上晝我哋喺 Skaftafell 預約咗個冰川健行,不過喺行冰川之前想先去 Skaftafell 附近一個叫 Svartifoss 嘅地方睇一個玄武岩瀑布。我哋由 Sólheimahjáleiga 嘅民宿出發,沿住一號公路開咗兩個幾鐘嘅車程,大約朝早九點就到達 Skaftafell 嘞。Skaftafell 嘅遊客中心有個好大嘅停車場,如果嚟玩冰川健行嘅話就通常會喺哩個停車場度泊低架車,再去位於停車場四周嘅冰川團辦事處度報團。不過我哋出冰川團之前要去睇咗 Svartifoss 先,睇返上面個地圖,喺 Skaftafell 嗰個停車場附近有個細啲嘅停車場,由 Skaftafell 遊客中心嘅停車場沿住一條好短嘅 9896 號小路,就可以開到嚟哩個停車場嘅位置。由哩個停車場起步,大約要步行三十分鐘先可以去到 Svartifoss 瀑布嘅位置。查實由停車場哩個位置有條 9897 號車路可以揸車去到一個比較接近瀑布嘅位置,如果可以用哩條行車路嘅話行去瀑布嘅時間可以減少十幾分鐘。可惜因為安全同環保嘅原因,哩條行車路已經封咗唔俾車行。

咁我哋就唯有喺停車場側邊一個山徑嘅入口開始行,沿住一條河流向上游嘅方向進發。行去 Svartifoss 途中會經過另一個叫 Hundafoss 嘅瀑布。上面個地圖係 Open Street Map 嘅一個截圖嚟,maps.me 用嘅 Open Street Map 圖資喺行山路徑方面比 Google Maps 詳細好多,就好似哩段行去 Svartifoss 嘅山徑咁,Google Maps 只係空白一片剩係得目的地嗰個瀑布嘅位置,而 maps.me 就可以清楚睇到通往瀑布所有山徑嘅位置,邊個位置係分岔路邊個位置過河都一目了然。我哋跟住地圖所示嘅山徑路線,大約喺之前講嗰條 9897 號車路盡頭嗰個位置附近有條橋可以行過河道嘅另一邊,我哋就喺哩個位置先過橋去河道另一邊嘅山徑,跟住繼續沿河道上游嘅方向進發。行咗十零分鐘,開始遠遠望見 Svartifoss 啲玄武岩嘞。行去瀑布嘅山徑唔算太難行,加上沿路都見到啲行梗去同離開瀑布嘅同路人經過,知道前面條路應該冇乜危險嘢,所以哩段山路都行得幾放心。再行多陣,已經好清楚見到瀑布所處嘅山谷嘞。再行多幾分鐘,終於到達瀑布嘅位置;喺瀑布嘅四周都有木橋棧道觀景台等等方便遊客嘅設施。Svartifoss 斯瓦蒂佛斯瀑布,冰島語字面嘅解釋就係 "黑色瀑布"。哩個瀑布特別嘅地方係瀑布水流兩邊柱狀玄武岩結構嘅崖壁;我哋第一日喺 Reykjavik 去過嗰座穿梭機教堂嘅設計靈感,聽講話都係嚟自哩啲柱狀岩六角形嘅結構咁話 (好似係,除非唔係)。我哋預算可以停留嘅時間唔多,一嚟到就要快手快腳擸架生起壇影相。一搞掂就要立即執嘢走人,回程就試吓由嗰條封咗嘅車路行返去我哋停車嗰個位置。