Booking.com

原本我預計大約中午十二點可以騎完馬離場,如果嗰日咁嘅鐘數可以離場嘅話或者我會考慮哩日 Chur 少少去埋 Hvitserkur 先去下一站嘅民宿;可惜哩個朝早我哋騎完馬可以上得返車離場已經係晏晝一點幾,比預計晏咁多離場嘅話就冇乜懸念嘞,大伙兒一於開車直踩到下一站嘅民宿,所以哩日晏晝查實冇乜特别嘅景點會去到。雖然冇特别嘅地方好去但係都要食飯嘅,出車後第一站我哋先去冇幾遠一個叫 Blönduós 嘅小鎮揾地方開飯。Blönduós 係冰島北部一個都算幾熱門嘅旅遊中途站嚟,除咗嚟哩度停一停 Hea 吓之外,哩度都有啲搞騎馬嘅公司,可以考慮嚟到跟個團試吓騎冰島馬。我哋喺 Blönduós 一間 N1 油站隔離嘅餐廳食飯,同一般油站餐廳差唔多,哩度主要都係賣啲漢堡包薯條汽水之類,份量 okay 可以平靚正搞掂一餐晏晝。食完晏我哋先行過餐廳對面街一座叫 Blönduóskirkja 嘅教堂,哩座教堂亦係好多去到 Blönduós 嘅遊客會嚟到影張相打個卡嘅地方嚟,事關哩間教堂嘅形態幾特別,據講哩度嘅建築靈感係源於附近嘅山巒地貌咁話喎。睇完教堂我哋先去附近嘅一間 Samkaup 補充返啲糧草,跟住就出車向冰島嘅西部進發嘞,下面嘅地圖就記錄咗我哋哩日嘅行車路線同經過一啲地方嘅位置。喺哩段一路向西嘅路程當中,我哋有兩條行車路線可以選擇開去哩晚位於 Grundarfjörður 嘅目的地。選項一係由 1 號公路經 59 號公路轉去 54 號公路,行哩條路線嘅話車程會比較近,由 Varmahlíð 做起點計,去到 Grundarfjörður 嘅總行車距離大約係 280 公里。不過哩條路線中途要經過幾段 Gravel Road,今次我哋冰島之行其中一個行車嘅原則都係想盡量避開啲爛路,盡可能行啲舖好嘅 Paved Road。所以哩段路程我哋就選擇行一條比較遠嘅路線,由 1 號公路揸到一個叫 Borgarnes 嘅小鎮先轉去 54 號公路,咁行嘅話由 Varmahlíð 揸到 Grundarfjörður 嘅行車距離就增加到 320 公里。我哋哩日朝早騎馬嗰陣都重幾好陽光嘅,到晏晝行咗二百零公里路就進入咗一個雨帶,好彩哩日晏晝基本上就係一路揸車冇乜其他地方要去,只要啲雨勢唔大嘅話問題都唔係好大。行車中途我哋喺一個叫 Borgarnes 嘅小鎮停一停車唞吓,嗰度有間賣家具嘅舖頭,入面有個免費嘅洗手間可以借嚟鬆一鬆。借完洗手間我哋繼續行程,喺 56 號公路中途經過一個位置見有幾部車停咗喺度,一見有人停車就想去八卦吓睇睇哩度有乜特別嘅風景睇喇,於是我哋又跟隊喺哩個位置停一停車。不過落車睇過查實都冇乜特别,都係冰島好典型鋪滿地衣嗰隻地貌,之前喺 Golden Circle 嗰兩日我哋都踩過唔少哩啲地衣。八卦完跟住就出車一鼓作氣直踩去目的地 Grundarfjörður 嘅民宿嘞。