Booking.com

Dimmuborgir 喺一個遍佈著火山活動特有地形嘅一個景點嚟,話說二千三百年前,喺 Þrengslaborgir 同 Lúdentsborgir Crater 一次嘅火山爆發,當時岩漿流入位於 Dimmuborgir 嘅一個湖度,湖中嘅水份被岩漿蒸發,水蒸氣由岩漿冒出,當岩漿喺咁嘅狀況之下冷卻凝結,最後就形成家陣喺 Dimmuborgir 所見咁一座座岩柱咁嘅地貌。喺哩啲岩柱當中有好幾條互相交錯嘅步道,而其中一條步道中有一座形狀比較奇特、名為 Kirkjan 嘅岩洞。嚟到 Dimmuborgir 嘅遊人好多都會嘗試從場內縱橫交錯嘅步道當中尋找 Kirkjan 嘅所在,而尋找嘅過程就好似玩梗一個迷宮遊戲一樣。查實如果冇乜準備過就咁行入去 Dimmuborgir 嘅話,要揾到 Kirkjan 絕對唔係一件容易嘅事。不過我哋用梗嗰個 Maps.Me 離線地圖有晒哩度啲步行徑嘅準確路線同 Kirkjan 嘅準確位置。揸住張貓紙入場玩,咁要揾到 Kirkjan 就完全冇難度嘞我哋揾 Kirkjan 途中見到另一個差唔多樣嘅岩洞,我喺出發前睇人哋啲遊記嗰陣都見過有人誤以為哩個岩洞就係 Kirkjan。揸住張貓紙咁嚟玩,唔使一個鐘我哋就 KO 咗哩個迷宮,揾到哩座傳說中嘅 Kirkjan Lava Cave 嘞冰島語 Kirkjan 係 “Church” 教堂咁嘅意思,至於點解叫哩個岩洞做 “Church”,睇睇佢嘅長相應該唔難明白。以前啲冰島人有鋪癮好鍾意將啲喺霧中睇唔清楚嘅事物屈佢做精靈,喺 Dimmuborgir 哩度嘅柱狀岩亦曾經係哩啲被屈嘅對像嚟。亦因為哩啲小精靈嘅傳說,Dimmuborgir 曾經被古時嘅冰島人認為係連接人間同地獄嘅地方。北歐挪威基督教嘅傳說中,Dimmuborgir 喺撒旦登陸嘅地方,冰島語 Dimmuborgir 就係「黑暗堡壘」咁嘅意思。大約晏晝兩點我哋行返出 Dimmuborgir 嘅出入口,諗住出車返去 Reykjahlíð 嗰間 Samkaup 借個洗手間用一用順便喺嗰度食埋個晏。不過嗰度啲烏蠅真係太多太討厭,去完個洗手間發覺實在係頂唔順啲烏蠅嘅滋擾,最後大家決定都係喺車入面簡單咬兩啖生果乾糧頂住個肚先,去到 Akureyri 先再揾地方補飛。