Booking.com

今朝差唔多九點上旅遊巴,十點幾到達德里機場,準備坐 11:45 am 班內陸機出發去喀什米爾。

到達機場前香港個導遊已經同我地講今次去喀什米爾我地團航班有更改,張電子機票入面啲資料係唔o岩嘅。去到機場因為張電子機票資料唔對,於是成團人只可在機場門外等候。開始時我地成團人都未知出事,傾吓影吓相行吓等吓半個鐘等吓又半個鐘,見個香港導遊起勢咁騰嚟騰去就開始覺有啲問題嘞。

不過差唔多十一點幾個導遊走嚟話終於攪掂咗,仲好醒咁吹憑佢地旅行社嘅江湖地位冇話攪唔掂,不過除咗江湖地位之外佢都要比少少梳通費用至擺平到啲機位。點都好,旣然冇問題班機又差唔多時間起飛,導遊便帶住成團人急急腳走去另一個大樓準備行理寄倉同出登機証。好嘞,終於所有行理過完 X 光機一排放晒響航空公司櫃位前面,跟住導遊攞晒我地啲護照去櫃位道攪登機證。我地望住個櫃位唔知點解越攪越多人,個導遊開始同班人越傾越激傾到紅都面晒又唔停打電話,同時我地亦發覺櫃位前面除咗我地團嗰一排行理外另外
有一排行理都係響道等緊寄倉。

再攪咗陣我地見到
一班南亞裔人仕響另外嗰排行理道各自攞番自己件行理然後行去登機閘口方向,再過一陣個香港導遊就招呼我地坐埋一便然後繼續打電話繼續無奈,最後到下午點零鐘導遊終於宣佈放棄,我地團上唔到班飛機,跟住有個航空公司人員走黎派小食券等我地可以免費響機場個小食檔買啲飲食頂住肚先。最後香港個導遊交代我地今日會先響德里觀光,然後再車我地去愛加拉,喀什米爾嘅行程容後再安排。算好彩今次成團人都幾明事理冇特別為難個香港導遊。

照我觀察當時班機應該係 over booked 咗,有兩班人,一班我地團,一班南亞裔人仕響道爭奪有限嘅機位,但似乎到最後我地團爭輸咗,爭贏班人結果連行理都寄唔切入倉就咁自己提啲寄倉行理上機。

不過問題又嚟嘞,去喀什米爾班機係出晒名查行理查得極嚴,曾經有段時間連電池都唔比帶上客倉。如果我上文所講嘅係冇錯,咁經今次攪一攪原本應該放響寄倉行理入面啲指甲鉗呀噴髮膠呀結果無啦啦上晒去客倉。如果我係恐佈份子的話,咁我咪可以響啲寄倉行理道攞個指甲鉗出嚟挾持個機師,再渣架飛機去華盛頓連人帶機一嘢燴落白宮道同奧巴馬一鑊熟,完成偉大嘅聖戰任務囉 ... 哼!今次算你好彩冇比我上到班機 ...

咁上唔到班機都冇辦法,導遊先安排旅遊巴車我地去食午飯,然後再去參觀德里嘅顧特卜高塔。